Αιτήσεις - Συνδέσεις

Εξωτερικές Συνδέσεις - Χρήσιμα

ΕΣΑμεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία)
Από τις μαζικές οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία και τις όμοιες των Γονέων και Κηδεμόνων αυτών, με τη μορφή της Συνομοσπονδίας ιδρύθηκε η τριτοβάθμια οργάνωση με την επωνυμία: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «Ε.Σ.Α. με Α.» με έδρα την Αθήνα και περιφέρεια όλη την Ελλάδα.

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα
K.E.A./A.M.E.A.
Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.) είναι ένα Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο (Ν.Π.Ι.Δ.) που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με Ειδική Αναγνώριση από την Περιφέρεια Αττικής. Ιδρύθηκε το 1993 από γονείς ατόμων με Νοητική Υστέρηση.

Σύμφωνα με την από 8/12/2011 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, το εν λόγω Κέντρο εντάσσεται στην κατηγορία των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με Νοητική Υστέρηση. Λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή (7.00 - 16.00) .

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα
Ένωση Τυφλών Βορείου Ελλάδος
Η Ε.Τ.Β.Ε. «Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΙΓ» ιδρύθηκε το 1960 στη Θεσσαλονίκη και αποβλέπει στην μεταξύ των μελών ανάπτυξη του αισθήματος της αλληλεγγύης, στην καλλιέργεια και εξυπηρέτηση ιδεών και κοινωνικών αρχών, βασιζόμενων στο δόγμα της ελευθερίας της σκέψεως του ατόμου και στην υποβοήθηση εν γένει της κοινωνικής προόδου των τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης, ενώ είναι το πρώτο συνδικαλιστικό σωματείο αμιγώς τυφλών της Ελλάδος. Η δημιουργία του σωματείου προήλθε από την ανάγκη να υπάρξει ένας φορέας αποτελούμενος αμιγώς από άτομα με προβλήματα όρασης. Ο χρόνος ήταν κατάλληλος δεδομένου ότι λίγα χρόνια πριν ξεκίνησε την λειτουργία της η Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης και έτσι στην πόλη δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας ατόμων με προβλήματα όρασης που προέρχονταν από όλη την Βόρεια Ελλάδα. Βασικός στόχος λοιπόν των πρώτων αυτών χρόνων ίδρυσής της ήταν η εξάλειψη του αναλφαβητισμού που ταλάνιζε τους ενήλικες τυφλούς δια μέσου της αλληλοδιδακτικής μεθόδου και η δημιουργία ενός κοινοβίου χώρου φιλοξενίας ενήλικων τυφλών, δείχνοντας την εσωστρέφεια του κινήματος καθώς δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα αμιγής συνδικαλιστική συνείδηση στον χώρο των τυφλών.

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα
Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ
Η Πανελλήνια Ένωση Τυφλών ιδρύθηκε στις αρχές του 1993 και η ίδρυσή της θεωρήθηκε αναγκαία για την προάσπιση του επαγγέλματος των τυφλών μικροπωλητών. Τα ιδρυτικά μέλη της ήταν κυρίως τυφλοί μικροπωλητές και πρωταρχικός στόχος της ήταν η διατήρηση και επέκταση του επαγγέλματος των μικροπωλητών στην Αθήνα και σε όλες τις μεγαλουπόλεις της Ελλάδος.

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα
ΕΛΕΠΑΠ
Η ΕΛΕΠΑΠ αποτελεί τον παλαιότερο φιλανθρωπικό οργανισμό της χώρας, είμαστε περήφανοι που μετράμε πλέον πάνω από 85 χρόνια λειτουργίας. Κάθε δεκαετία που περνούσε, η ΕΛΕΠΑΠ έχτιζε λιθαράκι-λιθαράκι «το δικαίωμα των παιδιών σε μία ισότιμη ζωή» σταθερά, με γερά θεμέλια. Η ΕΛΕΠΑΠ μεγάλωσε τα ογδόντα και πλέον αυτά χρόνια, όπως μεγάλωσαν και τα παιδιά της, που σήμερα ετοιμάζονται πια για να κάνουν τα δικά τους «βήματα ζωής».

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα
ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ
Ο ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ προσφέρει στους εργαζόμενους και συνταξιούχους του ομίλου ΟΤΕ τη δυνατότητα για ποιοτικές διακοπές σε Παραθεριστικά Κέντρα και επιλεγμένα Ξενοδοχεία.

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα
ΟΜΕ ΟΤΕ
Η ΟΜΕ - ΟΤΕ ιδρύθηκε το 1982 με πρωτοβουλία των πρωτοβάθμιων σωματείων που δρούσαν στο χώρο του ΟΤΕ. Για αρκετά χρόνια πριν λειτουργούσε το λεγόμενο διασυλλογικό, που κατά κάποιο τρόπο λειτουργούσε σαν ομοσπονδία, κάνοντας πράξη τη συνεννόηση και την κοινή δράση των πρωτοβάθμιων σωματείων.

Ο Πρώτος Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ" δεν προήλθαν από εκλογές. Το πρώτο εκλογικό συνέδριο της ΟΜΕ έγινε το 1983, οπότε υπήρξε και η πρώτη εκλεγμένη Διοίκηση. Από τότε και στο εξής η ΟΜΕ-ΟΤΕ καταξιώθηκε ως μια από τις δυναμικότερες και αποτελεσματικότερες Ομοσπονδίες που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της Γ.Σ.Ε.Ε..

Οι κατακτήσεις της σε επιχειρησιακό επίπεδο και η συμβολή της στην προώθηση και επίλυση γενικότερων και σημαντικών συνδικαλιστικών αιτημάτων ήταν και παραμένουν πολύ σημαντικές.

Σήμερα, 30 σχεδόν χρόνια από την ίδρυση της, ενώ το περιβάλλον μέσα στο οποίο η ΟΜΕ εκτυλίσσει την δράση της έχει ριζικά αλλάξει, η Ομοσπονδία πορεύεται ισχυρή, ενωτική όσο ποτέ άλλοτε και αποτελεσματική στη διεκδίκηση των στόχων της, οι οποίοι φυσικά παραμένουν αναλλοίωτοι. Είναι η προστασία και προώθηση των οικονομικών, επαγγελματικών, εργασιακών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα
ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) ιδρύθηκε το 1982. Η αρχική της ονομασία ήταν Πανελλήνια Ομοσπονδία Γονέων & Κηδεμόνων Αναπήρων Τέκνων (ΠΟΣΓΚΑΤ). Τη σημερινή της ονομασία πήρε μετά την τροποποίηση του Καταστατικού της το 2002.

Στη δύναμή της ανήκουν 230 πρωτοβάθμια Σωματεία τα οποία υπερασπίζονται και διεκδικούν τα δικαιώματα 200.000 παιδιών που πάσχουν κυρίως από Νοητική Υστέρηση, Αυτισμό, Ψυχοσωματικές, Κινητικές και Πολλαπλές Αναπηρίες.

Η Ομοσπονδία με βάση το Καταστατικό της διοικείται από 25μελές Γενικό Συμβούλιο, ενώ την ευθύνη για την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου έχει 9 μελής Εκτελεστική Επιτροπή. Τα Όργανα αυτά καθώς και η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται από το Πανελλαδικό Συνέδριο των αντιπροσώπων των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας και η θητεία τους είναι τετραετής.

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα