20 Μαΐου, 2018

44ο Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ - Εκπροσώπηση του ΠΑΣΕΣΠΑ-ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ