10 Φεβρουαρίου, 2018

38η Συνέλευση Αντιπροσώπων της ΠΕΤ-ΟΤΕ στο Π.Κ. ΤΕΜΕΝΗΣ