23 Σεπτεμβρίου, 2019

Ψυχοθεραπευτική Μουσικοθεραπεία - Ψυχοεκπαίδευση

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις 21/09/19 στο ΠΚ Ν Αττικής, ξεκίνησε το προγράμμα με τίτλο : Ψυχοθεραπευτική Μουσικοθεραπεία - Ψυχοεκπαίδευση
Υπεύθυνοι προγράμματος: Ειρήνη Διαλεχτή Κουρομιχελάκη: Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεύτρια (BABCP member), Ειδική Παιδαγωγός, Παιδαγωγός Θεάτρου. Για πληροφοριες, Τηλ επικοινωνίας : 694 4526319
Βασίλης Μπαράκος: Ψυχολόγος BSc (BPS Member), Μουσικοθεραπευτής, Ειδικός Παιδαγωγός. Για πληροφορίες Τηλ επικοινωνίας : 697 6753620:
Η μουσικοθεραπεία ως κλινική χρήση μουσικών παρεμβάσεων αποβλέπει στην επίτευξη εξατομικευμένων στόχων μέσα σε μια θεραπευτική σχέση. Η μουσικοθεραπεία και οι μουσικές παρεμβάσεις σκοπό έχουν να οδηγήσουν στην αλλαγή. Ως εκ τούτου ο στόχος δεν είναι η αναπαραγωγή της μουσικής όπως την ξέρουμε και την εννοούμε στην καθημερινή μας ζωή. Κύριοι στόχοι είναι οι ωφελούμενοι να νιώσουν καλύτερα, να ανακουφιστούν ως προς τα συμπτώματά τους ή να βοηθηθούν στην εξέλιξή τους. Οι στόχοι αυτοί είναι σε μεγάλο βαθμό κοινοί σε οποιοδήποτε τρόπο παρέμβασης. Η διαφοροποίηση στην μουσικοθεραπεία έγκειται στο γεγονός της διαφορετικής επίδρασης ως προς τον τρόπο επιρροής της στον κάθε άνθρωπο. Το πρόγραμμα της Μουσικοθεραπείας ως Ψυχοθεραπευτική –Ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση εμπλέκει θεραπευτικά τα μέλη της ομάδας μέσω της ενεργητικής παραγωγής του ήχου με σκοπό τη βελτίωση ή την αποκατάσταση:
• γνωστικών δυσλειτουργιών που αφορούν τη συγκέντρωση, την αντίληψη, τη μνήμη κτλ.
• αισθητηριακών δυσλειτουργιών
• αισθητικών δυσλειτουργιών
• κινητικών δυσλειτουργιών
• ψυχοκινητικής και συναισθηματικής ανάπτυξης
• συναισθηματικών ελλειμμάτων

Επιστροφή στα Άρθρα