14 Σεπτεμβρίου, 2019

Ψυχοεκπαιδευσης Γονέων

Ο ΠΑΣΕΣΠΑ-ΟΜΙΛΟΥ OTE σε συνεργασία με Ψυχολόγο-ομαδική Αναλύτρια-θεραπεύτρια Ζεύγους και Οικογένειας εξειδικευμένη στον Ελληνικό Οργανισμό Ψυχοθεραπείας και Παιδείας στην Ομαδική Ανάλυση, αναλαμβάνει τη διοργάνωση ομάδων Ψυχοεκπαιδευσης Γονέων. :
Μέσω των ομάδων οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν, να μοιραστούν και να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα την καθημερινότητα των παιδιών τους με τις ιδιαιτερότητες τους.
Είναι σημαντικό το να αντιληφθούμε πως καθετί που συμβαίνει στην κάθε οικογένεια μπορεί να έχει κοινά με άλλες αντίστοιχες οικογένειες.
Η ομάδα θα διεξάγεται από τις 15 Νοεμβρίου και κάθε δεύτερη Παρασκευή ώρα 10:00-11:30. Κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει έως 12 άτομα. Το κόστος θα είναι συμβολικό στα 40€ το μήνα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για ευνόητους λόγους.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή έως τις 08 Νοεμβρίου στο γραφείο του ΠΑΣΕΣΠΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ στα Τηλ 2106117936 και 2106118383, διότι οι θέσεις θα είναι περιορισμένες.

Επιστροφή στα Άρθρα