3 Οκτωβρίου, 2022

Συμπλήρωση αίτησης υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της 03/10/22, στην 182η συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα τηv διεξαγωγή Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12-2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει οριστικά στις 18-12-2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ, Γ΄ Σεπτεμβρίου 110 Αθήνα.

Κατόπιν τούτου, oι υποψηφιότητες των τακτικών μελών του συλλόγου για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλονται εγγράφως στο Γενικό ή τον Ειδικό Γραμματέα του Συλλόγου μέχρι 10-11-22. Βρείτε την αίτηση υποψηφιότητας στο site του συλλόγου www.pasespa.gr και αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖ. & ΣΥΝΤΑΞ/ΧΩΝ με ΠΑΙΔΙΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ (ΠΑ.ΣΕΣΠΑ-ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ)
Κηφισίας 99, Διοικ. Μέγαρο ΟΤΕ
Μαρούσι, Τ.Κ 15124
Τηλ. 210 6118383, FAX 210 6179862
e-mail: pasesap.omilou.ote@gmail.com ή pasespa@ote.gr.


Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ.

Επιστροφή στα Άρθρα Κατεβάστε το αρχείο