27 Σεπτεμβρίου, 2022

Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται το τελευταίο διάστημα στην Ομοσπονδία, γνωστοποιείται πως σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (https://is.gd/FuTkUR/) από σήμερα, 26/09/2022, οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Βοηθοί ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της τρέχουσας φάσης του πιλοτικού προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά αίτηση για την ένταξή τους στο σχετικό Μητρώο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://prosopikosvoithos.gov.gr.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, προβλέπεται η λειτουργία helpdesk για αναφορά/επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών, τηλεφωνικώς στους αριθμούς 1555 και 210 7000240, αλλά και μέσω της οικείας ιστοσελίδας.
Στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών εγγράφονται ενήλικοι έως 67 ετών που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Προσωπικοί Βοηθοί. Της εγγραφής τους θα προηγείται ο έλεγχος του ποινικού μητρώου τους και η επιτυχής ολοκλήρωση εξ αποστάσεως προγράμματος εκπαίδευσης που θα διενεργηθεί χωρίς δική τους επιβάρυνση. Οι Προσωπικοί Βοηθοί μετά την ένταξή τους στο Μητρώο θα επιλέγονται από τους/τις δικαιούχους με αναπηρία του Πιλοτικού Προγράμματος, οι οποίοι/ες θα αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών, για την υποστήριξή τους, ενδεικτικά ως προς τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής λ.χ. σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, την εργασία και τις σπουδές, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και εν γένει συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.
Η αποζημίωση του Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε έξι (6) ευρώ μικτά ανά ώρα παροχής Προσωπικής Βοήθειας. Στην περίπτωση παροχής Προσωπικής Βοήθειας σε καθεστώς συνοίκησης, η αποζημίωση του δικαιούχου Προσωπικού Βοηθού ανέρχεται σε χίλια διακόσια ευρώ μικτά μηνιαίως (1.200 ευρώ) και περιλαμβάνει και τις ημέρες ανάπαυσης.
Η καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ απολογιστικά ανά μήνα, σε τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνουν οι Προσωπικοί Βοηθοί.

Επιστροφή στα Άρθρα Εξωτερικός σύνδεσμος