31 Ιουλίου, 2020

Πιλοτικό πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής για πολίτες με αναπηρία 67% και άνω

Ε.Α.Τ.Α.: Πρόσκληση για αίτηση στο Πιλοτικό πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής για πολίτες με αναπηρία 67% και άνω Δήμου Αθηναίων
Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί πολίτες με ποσοστό εν ισχύ πιστοποιημένης αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως είδους (κινητική, αισθητηριακή, ψυχική, νοητική ή άλλη) και ηλικίας, που διαβιούν στο δήμο της Αθήνας, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο «Πιλοτικό Πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής προς πολίτες του Δήμου Αθηναίων με δυσκολίες προσβασιμότητας» που αφορά στη διανομή συσκευασμένων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας προερχόμενα από συνεταιριστικούς παραγωγούς που εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες μεθόδους βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Η δράση έχει ως βασικό στόχο την άμβλυνση του προβλήματος της διατροφικής ανασφάλειας και την προσφορά εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά στην ενίσχυση της υπάρχουσας διατροφής (εμπλουτισμός τροφίμων), στις πηγές ενέργειας και θρεπτικών συστατικών (επιλεκτική διατροφή), καθώς και την προώθηση νέων συνηθειών υγιεινής διατροφής όταν η συμβατική δεν καλύπτει επαρκώς τις σχετικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτούντες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομικά θέση.
Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 15/07/2022 μέχρι 19/08/2022, μεταξύ 10:00 – 17:00) στα τηλέφωνα 210 3312001-3.
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους/ες έως την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022 και ώρα 17.00.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :

Επιστροφή στα Άρθρα Εξωτερικός σύνδεσμος