21 Ιανουαρίου, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας, θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή δράση ενημέρωσης (ημερίδα) κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστεί το έργο «ΔικαίωμΑ : Διαδικτυακή νομική βάση για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό και επιμόρφωση του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε αυτά».
Το έργο «ΔικαίωμΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2022.
Η πληθώρα διάσπαρτων νόμων και κανονιστικών διατάξεων δυσκολεύει την καθημερινότητα των ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών τους σχετικά με τη διεκδίκηση και την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μία εύχρηστη διαδικτυακή νομική βάση με κωδικοποιημένη τη νομοθεσία που αφορά στα άτομα με ΔΑΦ. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή νομική βάση θα είναι ελεύθερη.
Η δράση ενημέρωσης απευθύνεται σε άτομα με αυτισμό, στις οικογένειές τους, σε δημόσιους λειτουργούς, σε επαγγελματίες του χώρου, σε φορείς και στο ευρύ κοινό. Θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom σε τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες και ώρες ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να επιλέξει την πιο πρόσφορη ημερομηνία.
Για την επικοινωνία του έργου θα ήταν σκόπιμη και ιδιαίτερα σημαντική η συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας:
https://forms.gle/9XxD5w4TebvqccPS9
Διαφορετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα την ημέρα και ώρα της επιλογής σας μέσω ενός από τα παρακάτω link :
Τρίτη 25/1/2022 ώρα 10 π.μ.–11 π.μ.
https://zoom.us/j/91364356164
Τετάρτη 26/1/2022 ώρα 11 π.μ.–12 μ.
https://zoom.us/j/94829925862
Τρίτη 8/2/2022 ώρα 2 μ.μ.– 3 μ.μ.
https://zoom.us/j/96918837928
Τετάρτη 9/2/2022 ώρα 4 μ.μ.– 5 μ.μ.
https://zoom.us/j/97019441381
Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει:
• Παρουσίαση του έργου από εκπρόσωπο του Διαχειριστή επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund και από εκπρόσωπο του φορέα υλοποίησης
• Παρουσίαση των νομοθετημάτων που περιέχονται ανά κατηγορία στη διαδικτυακή νομική βάση και του τρόπου χρήσης της.

Επιστροφή στα Άρθρα