28 Μαρτίου, 2024

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ή ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
Κατεβάστε το αρχείο Επιστροφή στα Άρθρα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, και ενημέρωση των μελών σας, η υπ’ αριθμ.21258/15.03.2024 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1806 Β’) με αντικείμενο: «Καθορισμός  των  όρων,  των  προϋποθέσεων  και  της  διαδικασίας  για  την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τo έτος 2024, με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.»

Επιστροφή στα Άρθρα