Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας
Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας
Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας
Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας
New Post!
15 Ιανουαρίου, 2022

Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Επιστροφή στα Άρθρα

Στην Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, στο Hotel NOVOTEL ATHENES, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Μας τίμησε με την παρουσία του:
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΠ ΟΤΕ Αρβανιτοζήσης Δημήτριος.
Εγκρίθηκαν:
- Διοικητικός Απολογισμός με ποσοστό 100%
- Οικονομικός Απολογισμός με ποσοστό 100%
-Οικονομικός Προϋπολογισμός με ποσοστό 100%
- Πρόγραμμα Δράσης 2021 με ποσοστό 100%

Επιστροφή στα Άρθρα