8 Μαρτίου, 2017

ΑΠΟ ΤΙΣ 6/3/2017 ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΑΣΕΠ 15% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑμεΑ

Μετά από πολυετή αγώνα του Αναπηρικού Κινήματος, ενεργοποιήθηκε χθες Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017, η διάταξη του ν. 4440/2016, σύμφωνα με την οποία όλες οι θέσεις που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ υποχρεούνται στο 10% για τα ίδια τα ΑμεΑ και στο 5% για τέκνα, αδελφούς ή συζύγους ΑμεΑ, των προσλήψεων αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, να αφορούν σε άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 25, παρ. δ, αναφέρονται τα εξής: «Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ΄ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) αποκλείει τους υπόλοιπους».

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πόσο σημαντική είναι η παραπάνω εξέλιξη για τα άτομα με βαριές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα δε για τη νοητική αναπηρία και τον αυτισμό όπου το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται είναι 50% και αυτό αποτελεί μια πολλή μεγάλη κατάκτηση για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ως μέλος του εθνικού αναπηρικού κινήματος, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ και των οικογενειών τους στο αγαθό της απασχόλησης και της εργασίας, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Στον αγώνα αυτό η ενότητα και η συστράτευση είναι απαραίτητη σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η συμμετοχή στη διεκδίκηση, στον αγώνα και στην προστασία των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, είναι υποχρέωση όλων μας. 

Επιστροφή στα Άρθρα